OÜ R-Süsteemid on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis on spetsialiseerunud ruumiandmeid töötlevate reaalaja tarkvararakenduste väljatöötamisele, sealhulgas õhu- ja mereseiresüsteemid, hüdrograafiatarkvara ja veebipõhised GIS-rakendused.

Meid iseloomustab:

  • Pikaajaline kogemus ja kompetents ruumiandmete töötlemisel - oleme ruumiandmetega tegelenud alates aastast 1989.
  • Vabavara kasutamine - lahendused ei sõltu kulukatest litsentsidest.
  • Oma baastarkvara ruumiliste andmete töötlemiseks ja kaardiesitluseks - aastate jooksul kasvatatud tarkvarakood on otstarbekohane ega sisalda laiatarbekasutusega kaasnevat liiasust.
  • Huvi ja pühendumus - oleme oma ala entusiastid.

Töö eripärast tingituna on meil ruumile oma vaade. Ruumilisel mõõtmel - paiknemisel, kaugusel või kõrgusel - maal, vees, vee all või õhus - ja selle muutumisel on äriprotsessides üha olulisem osa. OÜ R-Süsteemid näeb oma missiooni ruumiandmete otstarbeka kasutamise edendamises. Meie eesmärk ja ambitsioon on omada ettevõetud projektides parimat erialast kompetentsi.