Mere- ja õhuseire infosüsteemid

C2IS - Command and Control Systems.

R-Süsteemid on välja töötanud mitmeid mere- ja õhuseiret toetavaid reaalaja infosüsteeme. Meie poolt loodud süsteemid on kasutusel näiteks Eesti Mere- ja Õhuväes, Veeteede Ametis, lennujaamades ja lennujuhtimiskeskustes.
Tooted ja projektid

Miinijahtimissüsteem MOIS

toetab kõiki miinijahtimise etappe: planeerimist, operatsiooni ennast ja aruandlust. Sonari kontaktiandmete käsitlus toimub NATO AML-SBO standardi kohaselt. Kirjeldus...

MOIS ekraanivaade


Hüdrograafilise mõõdistuse tarkvara

planeerib ja visualiseerib tööprotsessi, kogub, töötleb ja analüüsib andmed mõõteseadmetelt. Kirjeldus...

AEGIR ekraanivaade


Flightwatch

Lennujaama teenistusi abistav süsteem, mis seob reaalaja teabe maabuvate lennukite kohta lennuplaani andmetega ja visualiseerib selle kaarditaustal. Kirjeldus...

OLDI generaator

Tsiviilkasutusega lennujuhtimis-süsteemis töödeldavate andmete kasutamine lendavate objektide identifitseerimise lihtsustamiseks õhuseire süsteemides. Kirjeldus...Mida me pakume

Oleme usaldusväärseks partneriks Eesti Kaitseväele mere- ja õhuseire süsteemide arendamisel. Samuti oleme huvitatud uutest koostöövõimalustest ja projektidest reaalaja seiresüsteemide arendamise vallas. Meie poolt loodud meremõõdistustarkvarale otsime turgu ka väljaspoolt Eestit.